PISKU-Pienikin iskussa

Ajankohtaista

PISKU-Pienikin iskussa tähtää parantamaan yrityksien työnhyvinvointia ja työn tuottavuutta yhteistyöllä!

Nykypäivän haasteet tuottavaan yritystoimintaan ovat lähtökohtaisesti aina yrityksen henkilöstön harteilla. Siksi onkin tärkeää että yritys pitää hyvää huolta omistaan ja antaa mahdollisuuden hyvään työyhteisöön. Hyvä työyhteisö muodostuu hyvinvoivista työntekijöistä ja hyvinvoivat työntekijät lisäävät yrityksen tuloksellisuutta. PISKU-hankkeen tavoitteena on mikro- ja pk-yritysten tuottavuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin yhtäaikainen kehittäminen muokkaamalla toimintatapoja yhtenäisiksi, tehokkaiksi ja tuottavuutta lisääväksi.

”Mistä kaikki alkoi?”

Työhyvinvoinnin vaikutus tuottavuuteen ja tätä kautta yrityksen tulokseen on noussut entistä enemmän esille niin mediassa kuin yrityksissä. Tämä on loistava merkki siitä, että edellä mainittujen yhteisvaikutusta aletaan ymmärtämään entistä enemmän, siihen ruvetaan kiinnittämään huomiota ja tätä kautta asioita myös kehitetään.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamien kehittämishankkeiden myötä Vaasan yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Aalto yliopisto, Turun ammattikorkeakoulun johdolla päättivät yhdistää voimavaransa ja lähteä rakentamaan n. 2,5 vuoden valtakunnallista kehityshanketta, tästä syntyi PISKU-hanke.

PISKU-hankkeen päätavoitteena on mikro-ja pk-yritysten tuottavuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin yhtäaikainen kehittäminen muokkaamalla yhteistoiminnallisesti työn tekemisen tapoja verkostomaiseksi, digitaaliseksi ja yritysten eri henkilöstöryhmien osaamista aktivoivaksi sekä osoittamalla työhyvinvointiin liittyvien tekojen integraation edut yrityksen tuottavuudelle. Työhyvinvointi syntyy työssä ja sen edistäminen kuuluu kaikille. Koko henkilöstön osaaminen on saatava aikaisempaa paremmin käyttöön. Omaehtoinen työn muotoilu yhdistää työn hallinnan ja kehittämisen työhyvinvointiin.

Hanke kohdistuu Varsinais-Suomessa metalliklusteriin, Lapissa matkailuun ja palveluun, Pohjanmaalla energiaklusteriin sekä Uudellamaalla terveysteknologiaan. Tällä mahdollistetaan erilaisten toimialojen yhteentörmäyttäminen sekä toimialoista riippumattomien hyvien käytänteiden löytäminen. Yhteistyössä yritysten kanssa hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Vaasan yliopisto, Hämeen ELY-keskus sekä Tuottava ja tuloksellinen työelämä- koordinaatiohanke.

Tervetuloa matkalle mukaan seuraamaan PISKU-hanketta ja löytämään itselle sopivia keinoja muotoilla omaa työtä.

Marcus Penttinen
PISKU-hankkeen projektipäällikkö

About admin information