Infografiikka ja videot ymmärtämisen tehokeinona

Blogi
Sanotaan että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Nykypäivänä sanonta pitää enemmän paikkansa kuin koskaan aiemmin. Tämän päivän informaatiotulvassa kuvallinen kerronta on paljon tehokkaampaa kuin sanallinen.

Ilkka Olanderin mukaan ”infografiikka jalostaa tylsän datan kauniiksi tiedoksi. Infografiikan keinoin voidaan tiivistää suuria tietomääriä pieneen tilaan ja esittää monimutkaiset asiat yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi. Parhaimmillaan visualisoitu tieto on elämys, joka muistetaan ja jonka ääreen palataan”.

Tämän vuoksi Pienikin iskussa -hankkeen yhtenä viestinnän keinona on tuottaa infografiikoita hankkeen omista asiasisällöistä ymmärryksen tehostamiseksi. Tuotamme mm. yrityksen askeleet -sivusta helpommin ymmärrettävän infograafin, jotta askeleet hahmottuvat selkeämmin lukijalle. Tulemme käyttämään erilaisia grafiikoita monessa eri yhteydessä, esimerkiksi hankkeen kotisivuilla sekä sosiaalisissa medioissa. Tulevia ja jo olemassa olevia grafiikoita hyödynnetään myös loppujulkaisussa hankkeen loppupuolella vuonna 2019.

Infografiikan ohella infovideot ovat monin verroin tehokkaampi viestinnän muoto kuin sanallinen kerronta. Ei ole sattumaa, että videoiden käyttö ja katselu kasvavat koko ajan. Infovideot kertovat enemmän ja jäävät mieleen paremmin kuin yksikään taulukkopiirros tai diashow.

Tästä syystä hankkeen yhtenä tavoitteena on kuvata eri yrityksiä dokumenttimaisesti työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehitystyön parissa. Kehitysprosessista on tarkoitus taltioida videon avulla yrityksen alkutilanne – prosessi – lopputulos, josta lopulta koostetaan tyylikäs videoteos. Video tulee sisältämään haastatteluja sekä seurantaa yrityksessä, jossa tutustutaan yritykseen, yrityksen henkilöihin, kehityskohteisiin ja tavoitteisiin.

Sasu Sorkion mukaan ”mielikuvaa luodessaan organisaatio on viestin välittäjä ja mediana voi olla video. Vaikka teot ovat tärkeä osa mielikuvan syntymistä, myös teoista kertominen on aivan ensiarvoisen olennaista. Hyvistä tuotteista ja palveluista ei ole organisaatiolle hyötyä, mikäli kukaan ei niistä tiedä. ” Yrityksen arjen tuominen julkiseksi on ensiarvoisen tärkeää informaatiota niin asiakkaille kuin mahdollisille uusille työntekijöille. Moni asia on itsestään selvää asiakkaan tai muiden yhteistyökumppaneiden silmissä, joten on tärkeää näyttää työmäärä ja ihmiset palveluiden ja tuotteiden takana. Tämä antaa yrityksestä inhimillisemmän kuvan ja helpommin lähestyttävän.

Aamiaisen valmistus alkaa varhain aamulla

Ensimmäiset videotuotannot on aloitettu Lapissa Hotelli Olofin kanssa. Videossa seurataan hotellin arkea ja haastatellaan niin henkilöstöä kuin hotellin johtoakin arjen pyörityksen lomassa. Hotellin aamupalat ovat yleensä aina niitä, jotka ovat yhtenä osana määrittämässä hotellin kokonaistasoa. Asiakkaat pääsevät suoraan nauttimaan seisovasta pöydästä erilaisia niin kylmiä kuin lämpimiäkin ruokalajeja. Tarjottavat on katettu tyylikkäästi, ja ruokaa on riittävästi. Usein kuitenkin unohtuu se, millainen työmäärä tämän eteen on nähty ja millainen prosessi on vaadittu, ennen kuin ensimmäiset asiakkaat saapuvat aamiaiselle. Moni itsestään selvä asia hotellin asiakkaan näkökulmasta vaatii yllättävän paljon työtä ja hyvinvoivaa henkilökuntaa, jotta asiat saadaan ”rullaamaan” sujuvasti. Tähän seikkaan ensimmäiseksi tartuimme kuvauksissamme, ja saimmekin hyvää haastattelu- sekä kuvamateriaalia leikkauspöydälle. Seuraavaksi lähdemme kuvaamaan hotellin muuta arkea, kuten asiakkaiden vastaanottoa, hotellin huoltoa sekä huoneiden siivousta. Videoinnit tullaan tekemään vuosien 2017 ja 2018 aikana, jolloin pääsemme seuraamaan yrityksen kehitystä kattavammin ja isommalla aikavälillä. Tulemme julkaisemaan videosta osia hankkeen kotisivuilla hankkeen aikana – kuten myös muutkin tulevat tuotannot.

Videotuotannot pyörähtävät käyntiin paremmin vuoden 2018 aikana, jolloin teemme kattavamman videointikiertueen muiden osapartnereiden paikkakunnilla Turussa, Vaasassa ja pääkaupunkiseudulla. Videokiertueesta informoimme hankkeen kotisivuilla tarkemmin ensi vuoden puolella.

Arto Huhta, projektisuunnittelija, Lapin AMK

About admin information