Sijoita työhyvinvointiin

Blogi , Etusivu slider

Panostamalla koko työyhteisöön, työhön itseensä sekä työntekijään ja sovittamalla yhteen erilaiset tarpeet, saadaan työhyvinvointia kehitettyä tuloksekkaasti.

Työhyvinvointiin sijoittaminen on sijoitus koko yrityksen tulevaisuuteen, sillä työhyvinvoinnin kehittyessä vähenevät poissaolot, työntekijöiden vaihtuvuus pienenee ja työelämän laatu paranee. Työhyvinvointi näkyy ennen kaikkea henkilöstön tyytyväisyytenä ja innostuneisuutena, jotka puolestaan lisäävät yrityksen kykyä luoda uusia toimintatapoja, kehittää uutta ja lisätä asiakastyytyväisyyttä.

 

Mikro- ja pk-yritykset muodostavat yli 99 % Suomen yrityskannasta (Suomen yrittäjät 2014). Tulevaisuuden ennakointi ja ennustettavuus muuttuvat entistä haasteellisemmiksi, mikä puolestaan edellyttää entistä nopeampaa reagointikykyä sekä jatkuvaa muutosta. Edellä mainituista syistä mikro- ja pk-yrityksille on ensiarvoisen tärkeää kehittää ennakointikykyään ja muutososaamistaan. Haasteisiin vastaaminen on mahdollista vain koko yrityksen henkilöstön voimin. Jokainen yritys on kuitenkin uniikki, minkä takia yrityskohtaisesti on löydettävä ne tekijät, jotka ovat muodostuneet haasteiksi ja ns. kipupisteiksi yrityksen kasvulle, työhyvinvoinnille ja henkilöstön kehitykselle.

Työn tuottavuus ja toiminnan tuloksellisuus ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusedellytyksiä. Tuottavuutta on pyritty edistämään mm. suuntaamalla toimia usein erikseen joko johtamista tai työhyvinvointia kehittäviin hankkeisiin. Tämä on johtanut siihen, että työhyvinvoinnin kehittämisteot ovat olleet erillään työstä itsestään. Erillisyys työstä johtaa siihen, että työhyvinvoinnista puhutaan vasta, kun on “liian myöhäistä”. Työhyvinvointi kuitenkin syntyy työssä, eikä se ole vain HR-yksiköiden ja/tai työterveyshuollon työhyvinvointiryhmien toimesta toteutettuja erillisiä kehittämisiä hyvinvointi-interventioina. Työhyvinvointia rakennetaan, kun yritykselle tehdään toimintasuunnitelmaa, budjettia ja/tai kalustehankintoja.

“Hyvinvoiva työntekijä on tehokkaampi ja tuottavampi”

Työhyvinvoinnin vaikutuksista tuloksellisuuteen puhuttaessa törmätään usein siihen, minkälaisia välittömiä, välillisiä sekä lopullisia talousvaikutuksia työhyvinvoinnin kehittämisellä ja sen strategisella johtamisella voi olla. Näitä tarkasteltaessa tärkeäksi tulee muodostumaan, että otetaan enemmän huomioon myös niitä tekijöitä, joita saattaa olla äärimmäisen vaikea mitata. Kuten esimerkiksi tuoton syntyminen uudesta innovaatiosta, joka jäisi keksimättä sen takia kun työhyvinvointiin ei ole panostettu, työhyvinvoinnin yhteyttä tuottavuuteen ei ole ymmärretty/tiedostettu tai vaihtoehtoisesti tuoton menetys, mikä syntyy kun työntekijän työpahoinvointi heijastuu potentiaaliseen asiakkaaseen, joka näin ollen päätyy ostamaan tuotteensa muualta. Hyvinvoiva työntekijä on tuottavampi, sillä hän tekee työnsä tehokkaammin, huolellisemmin ja alitajuntaisesti pyrkii löytämään myös uusia keinoja tehdä työnsä vielä paremmin.

Marcus Penttinen

About admin information