Uusia näkökulmia työn muotoiluun opiskelijoiden verkkoseminaareista

Ajankohtaista
Lapin ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat järjestivät kaksi verkkoseminaaria, jotka toteutettiin yhteistyössä PISKU-hankkeen kanssa.

Syyslukukauden 2017 alussa Lapin AMKin 1. vuoden liiketalouden opiskelijoille esiteltiin syksyn aikana toteutettava projekti; tehtävänä oli suunnitella, markkinoida ja toteuttaa tapahtuma verkossa. Opiskelijoille esiteltiin neljä eri TKI-hanketta, joissa Lapin AMK on mukana joko koordinaattorina tai osatoteuttajana, ja yksi näistä hankkeista oli PISKU – Pienikin iskussa. Opiskelijaryhmä jaettiin kahteen pienempään tiimiin, jotka saivat itsenäisesti valita, mille hankkeelle lähtevät verkkotapahtumaa suunnittelemaan ja toteuttamaan. Pienen harkinta-ajan jälkeen kumpikin tiimeistä päätyi valitsemaan PISKUn toimeksiantajakseen , sillä hankkeen teemat olivat heidän mielestään kiinnostavia ja helposti kähestyttäviä.

PISKU-hankkeen tavoitteena on mikro- ja pk-yritysten työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen työn tekemisen tapoja muokkaamalla verkostomaiseksi, digitaaliseksi ja työn muotoilun sallivaksi. Hanke myös auttaa mukana olevia mikro- ja pk-yrityksiä verkostoitumaan. Näistä lähtökohdista myös opiskelijat lähtivät suunnittelemaan omia verkkoseminaarejaan, joissa päätavoitteena oli tuoda esiin, miten pk-yrityksissä voitaisiin paremmin hyödyntää työn muotoilua työhyvinvointia parantavana menetelmänä. Toisaalta verkkoseminaarit loivat tietysti myös oivan mahdollisuuden verkostoitumiseen.

Opiskelijoilla oli täysin vapaat kädet luoda verkkotapahtumista haluamansa kaltaisia. Oman haasteen tekemiseen toi se, että opiskelijat asuvat eri puolilla Suomea, ja kaikki oli siis hoidettava verkon välityksellä. Pikkuhiljaa suunnitelmat ryhmissä selkeytyivät, ja lopputuloksena toteutettiin Tietoiskussa- ja Työtä muotoon -webinaarit, jotka järjestettiin 29.11.2017.

 

Tietoiskussa-webinaarissa kuultiin kolmen asiantuntijan puheenvuorot

Tietoiskussa-webinaarin ensimmäisenä puhujana kuultiin yrittäjä Antti Korhosen (Keminem) puheenvuoro verkostoitumisesta. Hän painotti puheenvuorossaan laadukasta työn tekemistä, koska sen pohjalta syntyy uusia työtilaisuuksia. Hän myös korosti, että verkostoitumisessa on uskallettava olla aktiivinen ja rohkeasti tarjottava omia palveluita.

Seuraavan puheenvuoron piti yritysvalmentaja Markku Jääskeläinen (Promanager Oy) aiheista työn muotoilu, työhyvinvointi ja verkostoituminen. Ne ovat kaikki toimintoja, joiden avulla yritys voi katsoa tulevaisuuteen. Tärkeää olisi miettiä, että mihin suuntaan yrityksen tulevaisuus muuttuu ja millaiset vahvuudet yritys muutokseen ja sen saavuttamiseen tarvitsee.

Viimeisen puheenvuoron piti sovellusarkkitehti Olli Aapro, joka puhui työn muotoilusta ja työhyvinvoinnista perustuen omiin kokemuksiinsa yrittäjänä. Hän painotti työn muotoilun tärkeyttä, jotta työntekijät tietävät omat roolinsa ja pystyvät sen kautta tehokkaasti suorittamaan omia työtehtäviään.

Ilta päättyi Q&A-osioon, jossa yleisö sai esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Tietoiskussa-webinaarin tallenne (kesto 01:32:13) on kuunneltavissa PISKUn kotisivuilta.

 

Työn muotoilun ajatushautomossa vaihdettiin ajatuksia ja muotoiltiin työtä

Yhteistoiminnallisessa Työtä muotoon -webinaarissa asiantuntijat pääsivät kertomaan omia näkemyksiä ja pohjustamaan työn muotoilua esittelyissä ja paneelikeskustelussa. Asiantuntijoina olivat Krista Pahkin (TTL), Kati Rautio (Brossa Oy), Pauli Leinonen (Vamlas) sekä Mary-Ann Kaukinen (PISKU-hanke, Turun AMK).

Työtä muotoon -webinaarin alussa käytiin paneelikeskustelu, jossa asiantuntijat puhuivat mm. siitä, mitä työn muotoilu on, mitkä ovat sen hyödyt ja miten sitä voi toteuttaa. Krista Pahkin mainitsi, että heillä Työterveyslaitoksella työn muotoilun ajatellaan lähtevän työntekijästä itsestään. Sen tarkoituksena on lisätä oman työn mielekkyyttä työtehtävien rajoissa. Kati Rautio korosti, että tärkein työkalu työn muotoilussa on vuorovaikutus. Yleensä kehittämisen haasteena on se, ettei selvitetä juurisyitä vaan lähdetään ratkomaan ilmiongelmia. Pauli Leinonen puolestaan listasi työn muotoilun hyötyjä, kuten että työntekijän oman työn arvostus kasvaa ja vastaavasti taas stressi laskee, koska hänellä on selkeät tavoitteet ja työtehtävät. Mary-Ann Kaukinen jatkoi työn muotoilun hyödyistä ja totesi, että sen tuloksena yksittäisen työntekijän tarmokkuus nousee, hän pystyy keskittymään omaan osaamiseensa ja voi olla ammatillisesti ylpeä tekemisestään.

Työn muotoilua kokeiltiin case Polar Twilightissa, joka on kuviteltu, hieman ongelmallinen matkailu- ja palvelualan yritys. Osallistujat pohtivat ryhmissä opiskelijamentoreiden ja asiantuntijoiden kanssa työn muotoilun toimenpiteitä yritykselle. Lopuksi ryhmien pohdinnoista nostettiin tärkeimmät asiat, jotka esiteltiin kaikille. Asiantuntijat saivat vielä nostaa tärkeitä työn muotoilun keinoja ja asioita esiin.

Keskusteluissa nousi esille, että vaikka työn muotoilun tulisi lähteä yksilöstä, sen pitäisi olla kuitenkin yrityksen tavoitteiden suuntaista ja sitä tulisi kehittää yhteistoiminnallisesti. Tärkeää on vuorovaikutus, oikeiden ongelmien ja ratkaisujen löytäminen. Hyötyjä työn muotoilusta on monia sekä työyhteisölle ja työn tekijälle.

Työtä muotoon -webinaarin tallenne (kesto 01:11:18) on kuunneltavissa PISKUn kotisivuilta.

**
Pahoittelemme tallenteissa olevia, opiskelijoista riippumattomia ongelmia äänien tallennuksen osalta.

**

Minttu Merivirta, lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu
Niina Hakkarainen, liiketalouden 1. vuosikurssin opiskelija, Lapin ammattikorkeakoulu
Krista Nyman, liiketalouden 1. vuosikurssin opiskelija, Lapin ammattikorkeakoulu

About admin information