Onko yrityksessä tilaa uudistumiselle?

Blogi

Kiire on kanssamme…

Työt painavat päälle, on kiire ja tehdään aina vain välttämätön. Tuttu tunne vai mitä? Eletäänkö yrityksessä kuplassa, jonka ulkopuolelle ei ole aikaa kurkistaa?

Tuntevatko työntekijät olevansa vain työntekijöitä vai avaintyöntekijöitä? Kuunnellaanko heitä, ja onko heillä aikaa ja tilaa olla todella luovia yksilöitä?

Ihmisissä on valtava potentiaali, jos heidän annetaan sitä käyttää. Arvostava kohtaaminen, positiivinen palaute ja turvallinen ilmapiiri luovat tunteen yhteen hiileen puhaltamisesta. Syntyy ”me”-henki, jonka avulla voidaan ponnistaa seuraavalle osaamisen tasolle. Maailma muuttuu, teknologiat kehittyvät ja yritysten pitää pysyä kehityksessä mukana menestyäkseen. Siihen tarvitaan koko henkilöstön aitoa mukana oloa.
Luovuus ei ole geeneissä määräytynyt ominaisuus, vaan kaikilla ihmisillä on mahdollisuus olla luovia. Kysymys onkin siitä, tukeeko toimintaympäristö luovuutta ja onko rohkea ajattelu ja uusien, erilaisten ideoiden esittäminen toivottua ja hyväksyttyä.

Luovuus rakentuu turvallisuudesta

Luovuuden edellytyksenä on yrityksessä vallitseva psykologinen turvallisuus. Steven P. Brownin (1996) tutkimus käsittelee tätä teemaa. Brown tutki, minkälainen yhteys on työntekijöiden käsityksellä organisaation psykologisesta ympäristöstä ja heidän työsuorituksellaan. Tulosten mukaan käsitykset motivoivasta ja osallistavasta ympäristöstä olivat suhteessa luottamuksen tunteeseen, työhön paneutumiseen ja työtulokseen.

Luottamusta voidaan rakentaa organisaatiossa läpinäkyvällä viestinnällä, sallimalla virheitä, olemalla vastaanottavaisia erilaisille toimintatavoille ja ennen kaikkia luottamalla yksilön kykyihin ja osaamiseen. PISKU-projektissa toteutetaan kevään 2018 aikana työhyvinvointikysely, jossa syvennytään mm. edellä mainittuihin asioihin PISKUn partneriorganisaatioissa.

Opi pois vanha

Innovatiivisena organisaationa pidetään yhteisöä, jolla on kyky innostuneesti luoda uutta, organisaation hyötyyn tähtäävää toimintaa. Innovaatiokulttuurin kehittämisessä suurimpana haasteena on poisoppiminen vanhasta, sillä luovan ajattelun perussynti on urautuminen. Onnistunutta kulttuurimuutosta ja turvallisuuden tunteen rakentumista tukee johtaminen. Hyvä esimies näyttää itse esimerkkiä innovatiivisesta ajattelusta ja tekemisestä. Hän myös kannustaa ”out of the box”-ajatteluun ja riskienottoon sekä tukee oppimista ja kehittymistä.

On hyvä pohtia, mitä itse ajattelee kehittämisestä ja miten tärkeänä sitä pitää. Uusien ideoiden keräämiselle ja käsittelylle on myös varattava aikaa. Luovuuden esteeksi mainitaan usein ajan puute. Ideointi voi tuntua ajan hukalta, mutta toisaalta, onko yrityksessäsi varaa olla kehittymättä ja uudistumatta? Olisiko siis sittenkin parempi varata luovaan ajatteluun enemmän aikaa?

 

LÄHDE:
Brown, S. 1996. A New Look at Psychological Climate and Its relationship to Job Involvement, Effort, and Performance. Journal of Applied Psychology, 1996, Vol.81, No. 4, 358–368.

Kirsi Polvinen, tutkija, Aalto-yliopisto

About admin information