WIRECO Oy:n infovideon ensimmäiset kuvaukset onnistuivat yli odotusten

Ajankohtaista , Etusivu slider
Lapin AMKin infovideoiden tuotantotiimi Antti Haase, Henri Finström ja Arto Huhta vierailivat Paimiossa WIRECON toimistolla 5.4.2018. Päivän aikana kuvattiin toimitusjohtaja Niko Niemisen ja myyntiedustaja Eemeli Rasin haastattelut. Lisäksi tuotantotiimi pääsi kuvaamaan Eemelin myyntityöskentelyä, Eemelin ja toimistovastaava Tanja Valo-Hentun tuotevideon kuvauksia sekä henkilökunnan hyvähenkistä tiimipalaveria.

PISKU-hankkeeseen osallistuvien yritysten infovideoiden tarkoituksena on kuvata yritysten työhyvinvoinnin ja tuottavuuden aitoa kehitystyötä hankkeen aikana. Yrityksiin pyritään tekemään kaksi kuvausvierailua hankkeen alkupuolella ja lopussa. Näin videoissa päästään havainnollistamaan, miten kehitystyö yrityksessä etenee ja mitä tuloksia saavutetaan. Tavoitteena on, että infovideot innostaisivat myös muita yrityksiä kehittämään työhyvinvointia ja tuottavuutta vastaavalla tavalla. Infovideoiden kohdeyritysten valinnassa olemme painottaneet seuraavia seikkoja:

    • Yritys on erityisen hyvin sitoutunut PISKU-hankkeen aikana tehtävään kehitystyöhön, ts. yrityksessä tehdään konkreettisia toimenpiteitä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi yrityksen työntekijöiden ja johdon yhteistyönä.
    • Yrityksestä löytyy kuvauksiin halukkaita henkilöitä, jotka ovat valmiita avoimesti kertomaan työstään, myös ongelmista.
    • Yritys osallistuu kuvausjärjestelyihin, jotta kuvaustilanteista saadaan elokuvallisesti kiinnostavia.
    • Kehitystyön lopputilanteessa työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittyminen on elokuvallisesti havainnollistettavissa, ei pelkästään puheena.

WIRECO valikoitui Turun alueen infovideon kohteeksi projektipäällikkö Marcus Penttisen kartoituksen ja suosituksen perusteella. Tuotantotiimi järjesti Wireco Oy:n toimitusjohtaja Niko Niemisen kanssa kaksi Skype-palaveria ennen kuvauksia. Näissä palavereissa keskustelimme yrityksen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteista sekä selvitimme henkilökunnan päivittäistä toimintaa kuvauksia varten.  Sovimme mm. siitä, että Wireco Oy:n henkilökunta varaa kuvauksiin rekvisiitaksi runsaan valikoiman erilaisia kaapeleita ja teollisuusliittimiä, jotka yrityksellä ovat tuotevalikoimassaan. Keskusteluissa potentiaalisiksi kuvaustilanteiksi valikoituivat WIRECON tuotevideoiden kuvaukset sekä henkilökunnan viikkopalaveri. Sovimme Nikon kanssa, että palaverissa henkilökunta voisi vapaasti kertoa työhyvinvointiin liittyvistä toiveistaan. Lisäksi palaverissa käsiteltäisiin työn tuottavuuden kehittämisen kannalta tärkeän uuden tietojärjestelmän käyttöönoton haasteita.

Kuvauspäivä 5.4.2018 Paimiossa alkoi yrityksen toimitilojen kuvauspaikkojen ja rekvisiitan kartoituksella. Päädyimme lavastamaan Nikon haastatteluun tilavaan eteisaulaan, johon saimme rakennettua tilan tuntua ja pienen kamera-ajon kulman takaa. WIRECON varaamasta kuvausrekvisiitasta oli tilanteessa paljon apua. Eemelin myyntityöskentelyn ja haastattelun kuvasimme hänen omassa työhuoneessaan.

 

Lounastauon jälkeen kuvasimme Eemelin ja toimistovastaava Tanja Valo-Hentun tuotevideon kuvauksia yrityksen tauko- ja neuvottelutilassa.Loppuhuipennuksena saimme kuvata seurantadokumentin tyyliin WIRECON henkilökunnan tiimipalaverin, johon osallistui myös myyntijohtaja Ali Berrebbah. Palaverissa Niko johdatteli keskustelua ja yrityksen henkilökunta sai kertoa vapaasti toiveistaan työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Yhtenä ideana esille nousi yrityksen sponsoroiman kulttuuri- ja liikuntasetelin hankinta henkilökunnalle. Työn tuottavuuden kehittämiseksi palaverissa käytiin läpi uuden tietojärjestelmän käyttöönoton konkreettisia haasteita ja kehitystoiveita. Lopuksi Ali perehdytti Eemeliä ja Tanjaa järeän teollisuusliittimen saloihin, ammentaen esitykseensä anekdootteja hyvin vakuuttavasta sähköalan asiantuntemuksestaan.

 

Kuvauspäivässä infovideoiden tuotantotiimiin teki suuren vaikutuksen WIRECON rento- ja huumoripitoinen työilmapiiri, joka oli jo aiemmin tullut esille yrityksen vahvuutena ennakkopalavereissa Nikon kanssa. Näin ollen odotukset kuvausten suhteen olivat korkealle jo etukäteen. WIRECON henkilökunta onnistui kuitenkin vielä ylittämään odotukset avoimuudellaan ja joustavuudellaan. Tuotantotiimi kiittää WIRECOA hienosta kuvauspäivästä Paimiossa.

 

Antti Haase, projektipäällikkö, Lapin AMK

About admin information