PISKUn kuvausryhmä tutustui Vetelin Energian arkeen ja viikon urotekoon

Ajankohtaista , Etusivu slider
Lapin ammattikorkeakoulun infovideoiden tuotantotiimi, johon kuuluu Antti Haase, Henri Finström ja Arto Huhta, vieraili tällä kertaa Vetelin Energialla Vetelin kunnassa. Perjantaina 5.10.2018 seurattiin sähköasentaja Pasi Lehtimäen ja harjoittelija Taneli Haapalaisen erotinaseman asennustöitä, jonka lisäksi haastateltiin yrityksen toimitusjohtaja Juha Kauppista.

Juha Kauppinen

PISKU-hankkeen Vaasan alueen yrityksistä mukaan infovideoiden kuvausprojektiin lähti Vetelin Energia, sillä yrityksen toimitusjohtaja Juha Kauppinen oli ilmaissut mielenkiintoa videokuvauksiin, ja tämä vetää videointitiimiä puoleensa aina. Yritykset, jotka haluavat olla mukana videoissa, hyötyvät kokemuksesta ja lopputuloksesta useimmiten, ja hyvässä yhteistyössä sujuvat kuvaukset mahdollistavat kuvauskokemuksen lisäksi työhyvinvoinnin ja tuotannon kehittämisen syvempää ajattelua – niin PISKUlaisille kuin yritysten henkilöstölle.

Kuvauspäivä Vetelissä alkoi varhain aamulla kuvausryhmän saapuessa yrityksen tiloihin. Oli sovittu, että kuvausryhmä osallistuu yrityksen viikkopalaveriin, joka on joka perjantai klo 7.30. Viikkopalaverissa käydään lävitse muun muassa eri työkohteet ja asiakaspalautteet, ja tähän palaveriin osallistuu säännöllisesti koko henkilöstö.

Viikkopalaveri on Vetelin Energialla tärkeä hetki. Päivittäiset työt sijaitsevat usein eri paikoissa, joten on tärkeää, että kaikki pysyvät kartalla siitä, mitä tapahtuu missäkin, milloin ja kenen toimesta. Tämän kertaisessa viikkopalaverissa käsiteltiin tavallisten töiden lisäksi työturvallisuutta, sillä talvi tekee tuloaan ja aikaiset aamut ovat jo Keski-Pohjanmaalla mahdollisesti jäisten teiden täyttämiä. Tähän liittyen käytiin lävitse työturvallisuutta ja annettiin ohjeistusta.

Viikkopalaveri päättyy aina viikon uroteon julistamiseen. Tämän tunnustuksen saava henkilö on sellainen, joka on tehnyt jonkin työtehtävän erityisen onnistuneesti tai tehnyt jotain muuta esimerkillisesti työmaalla. Toimitusjohtaja Kauppinen halusi tuoda tällaisen palkitsemisjärjestelmän mukaan, sillä hän kokee, että se vaikuttaa positiivisella tavalla yleiseen työhyvinvointiin. ”Useimmiten palkinnon vastaanottaja on suomalaiseen tapaan nöyränä ´enhän minä ole mitään tehnyt´-tyyliin, mutta sisimmissään työntekijöille tulee tästä hyvä mieli.”

Hyvän työn tunnustaminen, tunnistaminen ja tunteminen ovatkin tärkeitä osia terveessä työyhteisössä. Työntekijän hyvän työskentelyn tunnustaminen ja palkitseminen työyhteisön edessä on erittäin kannustavaa ja hienoa.  Tunnustusperustainen johtajuus on hyvä esimerkki kannustavasta työilmapiirin luomisesta. Se ajaa huomiota kestävään ja yhdenvertaiseen suuntaan työympäristössä. Tässä tulee tunnustaminen, tunnistaminen ja tunteminen hyvin esiin.  Innostuneen työilmapiirin saavuttaminen lähtee avoimuudesta ja ihmisistä itsestään.

Tunnustuspalkinto, oli se sitten pienen tai suuren mittakaavan, on innostava ja toimiva tapa. Vetelin Energialla viikon uroteko piristää viikkoa ja antaa viikkopalaverille työhyvinvoinnin kannalta syvemmän merkityksen. Samuel Jokela sai kuvauspäivän viikkopalaverissa viikon uroteko -palkinnon. Jokela palkittiin nuoresta iästään huolimatta erittäin oma-aloitteisesta, itsenäisestä ja vastuullisesta työskentelytavasta. Palkintona tällä kertaa oli grillaustarvikkeita, vaikka lämpimin grillikausi onkin ohitse, naurava työyhteisö totesi.

Toimitusjohtaja Kauppisen mukaan Vetelin Energiassa viikon uroteon palkinto jaetaan henkilölle, joka on työssään tehnyt jotain merkittävää ja on edistänyt esimerkiksi:

  • töiden tehokkuutta
  • työturvallisuutta
  • työyhteisön hyvinvointia ja henkeä
  • yrityksen ulkoista imagoa.

Pasi Lehtimäki

Viikkopalaverin jälkeen oli aika siirtyä päivän työpainotteiseen agendaan, joka oli asentaja Pasi Lehtimäellä erotinaseman asennustöiden hoitaminen maastossa. Ajoimme sateessa muutaman kilometrin päähän Vetelin Energian tiloista työmaalle, jonne Pasi yhdessä harjoittelija Tanelin kanssa alkoi kasata sadesuojaa tarkkoja kytkentätöitä varten. Teltan kasaus onnistui sateesta ja tuulesta huolimatta, ja miehet pääsivätkin työnsä ääreen. Töiden taltioinnin ohessa Pasia haastateltiin tämän työhistoriasta yrityksessä, ja hänen mietteitä työhyvinvoinnista ja tuottavuudesta sekä niiden yhtäläisyyksistä kuultiinkin miehen suusta:

”Hyvään työilmapiiriin kuuluu esimerkiksi se, että voi helposti kysyä apua toiselta ja luottaa siihen muuhun työporukkaan.”

”Kyllä se on mukavampi tulla töihin, kun on hyvä työilmapiiri. Täällä onneksi on hyvä porukka ja hyvät työkaverit.”

”Minulle työhyvinvointi koostuu ja näkyy siinä, että saa lähteä aamulla hyvillä mielin töihin.”

Työt etenivät maastossa jouhevasti hyvin toimeentulevalla työparilla, ja suuntasimmekin pian lounaalle ja lämmittelemään.

Juha Kauppinen, Antti Haase ja Henri Finström

Lounaan jälkeen haastattelimme yrityksen toimitusjohtaja Juha Kauppista. Sade oli alkanut väistyä, ja päätimme, että kuvaamme haastattelun ulkosalla, suurten sähkökelojen vieressä. Päivän aikana meille oli käynyt selväksi, että työhyvinvointi oli Vetelin energiassa selkeästi muutakin kuin pelkkää sanahelinää niin yrityksen johdolle kuin työntekijöille. Kaikilla oli selkeä käsitys siitä, mitä se pitää sisällään, ja sen kehittämiseen ja ylläpitoon tuntui löytyvän erilaisia keinoja. Toimitusjohtaja Kauppinen kertoi haastattelussa aloitejärjestelmästä, joka kannustaisi työntekijöitä kehittämään työhyvinvointia ja jonka avulla johto voisi reagoida ajallaan erilaisiin tarpeisiin. Toimitusjohtajan mielestä on tärkeää, että työhyvinvointia ja työpaikkaa kehitetään yhdessä johdon ja työntekijöiden välillä. Aloitejärjestelmään liittyy myös kannustinpalkinto, joka omalta osaltaan voi antaa potkua hyvien ideoiden kehittämiseen.

Kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen kuvauspäivä Vetelissä sujui moitteetta syksyisestä ilmasta huolimatta.

 

(Teksti: Henri Finström)

About admin information