Kannustava ja luottamukseen perustuva työilmapiiri motivoi henkilöstöä

Blogi , Etusivu slider

Suomalaisten työelämätoimijoiden muodostama Työelämä 2020 -hanke haluaa herättää keskustelua luottamuksesta ja sen merkityksestä suomalaisilla työpaikoilla. Työelämä 2020 -hankkeen ja Työturvallisuuskeskuksen lanseeraama Luottamustunti-kampanja kannustaa kaikkia yrityksiä testaamaan yksinkertaista Luottamustunti-verkkotyökalua, jonka avulla työtiimit voivat pohtia keskinäistä luottamustaan ja keinoja sen vahvistamiseen. Luottamus näkyy varsinkin tiimin sisäisen vuorovaikutuksen edistymisenä sekä siinä, että kaikilla tiimin jäsenillä on rohkeutta tuoda esiin omia ideoitaan.

Yhteistoimintaa, luottamusta ja yhdessä kehittämistä keskisuurissa yrityksissä tutkiva Tero Lahdes on myös havainnut, että johdon ja henkilöstön edustajien keskinäiset viralliset ja epäviralliset kohtaamiset edistävät keskinäistä luottamusta. Hänen mukaansa tämä johtaa taas siihen, että henkilöstön edustajat osallistuvat myös aktiivisemmin yrityksen toiminnan kehittämiseen.

 

Erilaiset kannustinkeinot kasvattavat yrityksen sisäistä luottamusta

Esimerkiksi Ville-Valtteri Handolinin Vaasan yliopistossa vuonna 2013 julkaistussa väitöskirjassa havaittiin, että aineeton palkitseminen voi lisätä työtyytyväisyyttä. Tällainen palkitseminen motivoi työntekijöitä pysymään työnantajan leivissä siinä missä taloudellinenkin palkkio. Aineetonta palkitsemista voi olla erilaisten tunnustusten ja arvostuksen osoittaminen mutta toki myös vaikkapa se, että työ itsessään aiheuttaa tyytyväisyyden tunnetta ja on oman osaamisen näkökulmasta tarkoituksenmukaista.

Vetelin Energia on yksi niistä yrityksistä, jotka lähtivät mukaan PISKU-hankkeeseen kehittämään työhyvinvointiaan työn muotoilun avulla. Lokakuun alussa PISKU-hankkeen infovideoiden kuvaustiimi vieraili Vetelin Energialla ja tutustui yrityksen toimintatapoihin sekä henkilöstöön. Juttu aiheesta löytyy tästä> Kuvausreissulla nousi myös esiin, että yrityksen viikkopalaverikäytännön yhteydessä jaetaan aina viikon uroteko -palkinto sellaiselle työntekijälle, joka on tehnyt jonkin työtehtävän erityisen onnistuneesti tai tehnyt jotain muuta esimerkillisesti työmaalla.

Juha Kauppinen, Vetelin Energian toimitusjohtaja

Vetelin Energian toimitusjohtaja Juha Kauppinen halusi tuoda tällaisen palkitsemisjärjestelmän mukaan yrityksen käytäntöihin, sillä hän kokee sen vaikuttavan positiivisella tavalla yleiseen työhyvinvointiin. Tunnustusperustainen johtajuus on hyvä esimerkki kannustavasta työilmapiirin luomisesta.

Työntekijän hyvän työskentelyn tunnustaminen ja palkitseminen työyhteisön edessä on erittäin kannustavaa ja hienoa. Se ajaa huomiota kestävään ja yhdenvertaiseen suuntaan työympäristössä. Tunnustuspalkinto on innostava ja toimiva tapa, ja Vetelin Energialla viikon uroteko piristää viikkoa ja antaa viikkopalaverille työhyvinvoinnin kannalta syvemmän merkityksen.

 

Henri Finström, projektityöntekijä, Lapin ammattikorkeakoulu

Minttu Merivirta, lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu

About admin information