Työn muotoilu – työyhteisöiden aurinkoenergia, viritä paneelit PISKU-projektissa!

Blogi , Etusivu slider

Työn muotoilu tarkoittaa sitä, että työntekijä muokkaa oma-aloitteisesti työtään vastaamaan arvojaan, vahvuuksiaan ja tarpeitaan. Voisi kuvitella, että tällainen ”vallattomuus” johtaisi yrityksen ongelmiin, mutta asia on tutkimusten mukaan aivan päinvastoin.

Työn muotoilu on yhteydessä työn iloon (= tarmokkuuteen, keskittymiskykyyn ja ammatilliseen sitoutumiseen), työhyvinvointiin, hyvään työsuoritukseen ja siten myös yrityksen hyvään tulokseen ja hyvinvointiin. Yritykset, joiden työntekijät muokkaavat työtään, ovat onnekkaita.

Perusidea on, että muotoilu käynnistyy työntekijöistä – se ei ole johdon komennosta syntyvää. Aloitteelliset työntekijät pyrkivät lisäämään työhön liittyviä voimavarojaan muun muassa hakemalla kehittymismahdollisuuksia, sparrausta esimieheltä tai tukea työkavereilta. Kun työssä on kehittynyt taitavaksi, työtä muotoileva haluaa lisää haasteita ja vaativuutta. Tämä on yritykselle eduksi: työnsä taitaja tietää, miten sitä tulisi kehittää myös siitä näkökulmasta, että ”meillä yrityksessä” menee hyvin.

Työn muotoilu saa aikaan nousupyörteen: työn muotoilu lisää työntekijän ja tiimin työn mielekkyyttä, hallinnan kokemusta ja iloa, sekä se kannustaa hyvään työsuoritukseen, joka näkyy yrityksen hyvinä tuloksina. Kierros kierrokselta.

PISKU-projektissa vauhditetaan työn muotoilua tekemällä näkyväksi ja ymmärrettäväksi sen ilmenemismuodot ja olemassa olevat käytännöt sekä niiden kehitysmahdollisuudet. Muotoilun voimaa vahvistetaan jakamalla ja syventämällä projektiin osallistuvien yritysten hyviä käytäntöjä. Verkostossa tarkastellaan myös, miten tämä yrityksissä piilevä aurinkoenergia saataisiin säteilemään yrityksen vuosikierron jokaiseen hetkeen.

 

Ursula Hyrkkänen, koulutus- ja tutkimuspäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu

About admin information