Yritykset

Nova Talent Oy

Nova Talent tarjoaa yrityksille rekrytointipalvelua. Palvelun tavoitteena on auttaa yritystä löytämään kehittymiskykyiset yksilöt.

Nova Talent etsii nimensä mukaisesti uusia kykyjä yrityksiin. Tavoitteena on tuottaa yritykselle lisäarvoa löytämällä oikeanlaisen oppimispotentiaalin omaavat henkilöt, jotka ovat sitoutuneita ja motivoituneita uuden oppimiseen.

Usein yritykset tunnistavat heitä kiinnostavan osaamispotentiaalin sellaisen kohdatessaan. Tavoitteena on löytää kumppaneiksi asiakasyrityksiä, joilla on selkeä visio tulevaisuuden osaajien tuottamasta hyödystä yritykselle.

About admin information