Yritykset

Vetelin Energia

Vetelin Energia on Vetelin kunnan omistama sähköyhtiö, joka vastaa Vetelin kunnan kattavasta sähköhuollosta toimittamalla sähköä yli 2000 kotitaloudelle. 

Ajatus perustaa Heikkilän tai Seikankosken vesivoimaa käyttävä voimalaitos tehtaan yhteyteen syntyi vuonna 1914. Vuotta myöhemmin myönnettiin lupa perustaa voimalaitos. Tänään Vetelin Energia tarjoaa sähköä ja kaukolämpöä, sähköasennuksia, sähköurakointia ja sähkölaitteiden myyntiä. Yritys myy sähköä koko Suomeen.

Patanan vesivoimalaitos valmistui vuonna 1997, ja seuraavana vuonna Pihlajamaalle  suunniteltiin uusi vesivoimalaitos. Sen rakentaminen alkoi kuitenkin vasta vuonna 2005. Pihlajamaan voimalaitos otettiin käyttöön marraskuussa 2006. Yrityksen strategiana on keskittyä uusiutuviin energialähteisiin. Siksi vuonna 2016 sähköä tuotettiin kokonaan uusiutuvista energialähteistä. Sama suuntaus on jatkunut vuodesta 2017 eteenpäin.

”100 % vihreää energiaa”

  • Sähkön jakelu
  • Äijäpatintie 4, 69700 Veteli
  • +358 6 866 3600
  • info(a)venergia.fi
  • https://www.venergia.fi/
  • Henkilöstömäärä: <20
  • Perustettu: 1915
About admin information