Työhyvinvointi iskuun! – Piskun työhyvinvointiopas julkaistu

Ajankohtaista , Etusivu slider

Pääset selaamaan työhyvinvointipasta kuvaa klikkaamalla

Työhyvinvointi iskussa – PISKU-hankkeen työnhyvinvointiopas on toteutettu yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttiopiskelijoiden Saara Nevalan ja Saana Nurmisen kanssa. Opas on osa heidän opinnäytetyötään.

Tarve työhyvinvointioppaalle nousi esiin PISKU-hankkeen alkuvaiheessa, kun eri yrityksien kanssa suunniteltiin ja toteutettiin työhyvinvointityöpajoja. Työhyvinvoinnin kehittäminen ja tukeminen yrityksissä on monien asioiden summa, ja tähän avuksi haluttiin luoda mahdollisimman tiivistetty työhyvinvointiopas.

Työhyvinvointioppaan tarkoitus on auttaa ymmärtämään työhyvinvointiin liittyviä osatekijöitä ja taustalla olevia teorioita. Sen kautta on helppo löytää PISKU-hankkeessa tuotettujen webinaari- ja infotallenteiden nettiosoitteet. Oppaassa on myös pienimuotoisia niin yksilön kuin työyhteisön käyttöön tarkoitettuja pohdinta- ja keskustelutehtäviä.

About admin information