Opiskelijat työhyvinvoinnin sanansaattajina

Ajankohtaista , Etusivu slider

Pisku-hankkeen aikana on toteutettu monenlaista yhteistyötä opiskelijoiden kanssa. Kevät 2019 ei ollut tästä poikkeus, sillä Lapin ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat olivat vahvasti mukana hankkeen toiminnassa järjestäen teemoihimme liittyviä webinaareja ja muita tapahtumia. Piskun näkökulmasta tämä oli pelkästään win-win-tilanne, sillä samalla kun opiskelijat tarjosivat ajankohtaista tietoa ja tärkeitä asiasisältöjä hankkeessa mukana oleville yrityksille, niin yhtä aikaa he tulevina tradenomeina saivat eturivin paikan näkemään, miten hyvinvoivaa työyhteisöä johdetaan ja mikä merkitys työn muotoilulla on.

Ideasta suunnitelmaan: Virepäivä

Lapin AMKin Tornion kampuksen liiketalouden opiskelijoiden yhden opintojakson tarkoituksena on järjestää toiminnallinen tapahtuma. Pisku-hankkeen toimeksiantamana toiminnallinen tapahtuma haluttiin järjestää siten, että työhyvinvoinnin ja tuottavuuden teemat olisivat vahvasti sisällössä mukana.

Noin 20 opiskelijan ryhmä lähti ideoimaan tapahtumalle mahdollista sisältöä. Lähtökohtana oli, että tapahtuma toimisi samalla ”kohtaamispaikkana” Lapin alueen Pisku-yrityksille. Toimeksiannossa siis toivottiin, että tapahtuma mahdollistaisi myös verkostoitumisen Piskussa mukana olleiden yritysten välillä.

Opiskelijoiden suunnitelmat olivat monipuolisia ja toteutuskelpoisia, joista sopivana yhdistelmänä päätettiin toteuttaa toiminnallinen työhyvinvointitapahtuma Lapin alueen yrityksille, jotka ovat mukana hankkeessa. Tapahtuman ajankohdan osalta konsultoitiin kyseisiä yrityksiä, jotta löytyisi mahdollisimman monelle sopiva tapahtuma-aika.

Työhyvinvointi-iltapäivän sisältöä jalostettiin sekä mukaan otetiin markkinoinnin ja viestinnän opintoja, ja näin saimme tapahtumalle nimen sekä pontevan markkinoinnin: Virepäivä. Virepäivä sisältäisi kevyitä tietoiskuja, pientä liikuntaa ja toimintaa kilpailuhengessä yrityksistä muodostetuissa sekaryhmissä, jolloin samalla osallistujat pääsevät tapaamaan ja tutustumaan toisiinsa, verkostoitumaan sekä vaihtamaan käytänteitään työhyvinvointiin ja tuottavuuteen liittyen.

Opiskelijat tekivät markkinointimateriaalit ja lähettivät kohdejoukolle sähköpostitse ilmoittautumislomakkeen. H-hetki käsillä, ilmoittautuminen päättyy – vain neljä ilmoittautunutta henkilöä, joista yksi varma tulija. Jatkoimme ilmoittautumisaikaa, uusi H-hetki – kaksi edellistä ilmoittautunutta perui, jäljellä vain kaksi henkilöä tulevaksi. Masennus. Miksi ihmeessä alueen yritykset eivät osallistu aikomuksistaan huolimatta tapahtumaan, jossa on tärkeä aihe, jonka he itsekin kertovat kokevansa tärkeäksi, ja kaikki vieläpä ilmaiseksi?

Mitä nyt? Kaikki iso työ meni hukkaan.

Miksi työhyvinvointi ei kiinnosta?

Tiedustelu Virepäivään kutsutuilta yrityksiltä paljasti, että yrityksillä on kiinnostusta työhyvinvointiasioihin, mutta aika ei riitä. Mikro- ja pienyritykset ovat yrittäjää myöten niin tiukilla, ettei aikaa eikä rahaa jää muuhun kuin työntekoon. Virepäivään työntekijät olisivat yrittäjien mukaan voineet osallistua omalla vapaa-ajallaan, mutta työajasta ei voida antaa aikaa muuhun kuin työntekoon, eivätkä yrittäjätkään itse ehdi. Mikro- ja pienyrityksissä työaika halutaan käyttää vain työntekoon; kiitokseksi siitä tulee palkka, ja hyvinvointia voidaan ylläpitää vapaa-ajalla.

Tätä tukee myös liikunta- ja kulttuuriseteleitä tarjoavan Smartum Oy:n vuoden 2018 lopussa tekemä Työssä elämisen 2019 -tutkimus, jonka mukaan työtä johdetaan edelleen numeropainotteisesti, joten aika ja raha eivät riitä kuin työntekoon. Samassa yhteydessä työnantajat ja työntekijät ymmärtävät ja tiedostavat, ettei työhyvinvointi rajoitu vapaa-aikaan, ja esimerkiksi työpäivän aikana tapahtuva liikunta tukee ajatuksen kulkua ja vireyttä. Elämää on myös työajalla, jonka vuoksi pitää voida hyvin sekä työajalla että työajan ulkopuolella, mutta raha on rajoite.

Uusi isku: Virehetki

Leuka ylös, ellei vuori tule Mooseksen luo, Mooses menee vuoren luo, jotain me teemme! Luovuimme Virepäivästä siirtyäksemme seuraavaan ideaan. Elleivät yritykset tule meidän luo, me menemme heidän luo. Äkkikäännös ja hirvittävä puhelinrumba yrityksiin uudesta ideastamme. Opiskelijat päättävät luopua Virepäivästä ja muokata suunnitelmansa sopivaksi yrityskohtaiseen Virehetkeen. Alkuperäisen Virepäivän sisällöstä valittiin parhaiten soveltuvat teemat, ja näin Virehetken sisällöksi muotoutui taukojumppa ja terveelliset välipalat. Näiden puitteissa tehtiin sisältö noin puoli tuntia kestävään Virehetkeen.

Epätoivoksemme huomasimme, ettei Virehetkikään ota onnistuakseen. Kaikki on ilmaista, muttei kiinnostusta liikaa löydy. Yrittäjät mainitsivat jälleen ajanpuutteen ja etteivät työtekijät ole yhtä aikaa paikalla. Opiskelijoiden puhelinrumba tuotti kuitenkin neljä kiinnostunutta yritystä, jotka päästivät meidät luokseen Virehetkeen: Palsatech Oy, Stora Enson henkilöstöosasto, Tornion energia ja Tornion kaupungin henkilöstöosasto.

Vireyttä taukojumpasta ja terveellisestä välipalasta

Virehetkessä Personal Trainer veti välineittä tehtävän taukojumpan. Hän kertoi taukojumpan terveysvaikutuksista aina verenkierrosta mukavaan taukotekemiseen. Suomessa yleisin kuolinsyy on verenkiertoelinten sairaudet. Istuminen on haitallista juuri sydän- ja verenkiertoelimistölle sekä tuki- ja liikuntaelimistölle. Liika istuminen aiheuttaa niska-hartia-alueen sekä selän kireyttä ja kipua. Alaselän alueen kuormitus voimistuu istumisesta, ja sen alueen aineenvaihdunta hidastuu. Istuminen vaikuttaa myös jalkojen verenkiertoon ja aiheuttaa jalkojen turpoamista.

Virehetken aiheena oli myös terveellinen välipala ja sen terveysvaikutukset. Personal Trainer muistutti osallistujia lautasmallista, joka on jo lapsuudesta tuttu, mutta siltikään lautasen puolikas ei aina täyty kasviksista ja vihanneksista. Lautasmallin ideana on saada lautaselle monipuolinen ja terveellinen ateria, joka koostuu niin proteiineista, hiilihydraateista, rasvoista kuin kuiduista. Myös säännöllinen ruokailurytmi on tärkeää ylläpitämään vireyttä ja jaksamista niin työssä kuin vapaallakin. Säännöllisellä ateriarytmillä verensokeripitoisuus pysyy tasaisena, mikä puolestaan auttaa lihaksien liikuttamisessa, sydämen pumppauksessa ja ajattelussa.  Pienikin liikunta tauoilla yhdistettynä terveelliseen välipalaan ja säännölliseen sekä monipuoliseen ruokailuun luo hyvinvointia myös työssä.

Virehetken jälkeiset tunnelmat

Kaikkien neljän yrityksen Virehetkeen osallistujat pitivät tuokiosta, niin taukojumpasta kuin terveellisen välipalan tietoiskustakin. Palsatech Oy:n toimitusjohtaja Mika Alasuutari kertoi työntekijöiden liikkuvan omassa työssään, samaa kertoi Tornion energian Merja Nelimarkka asentajien työstä. Toisaalta esimerkiksi nostotyössä tai asennustyössä samantapaisiin, toispuolisiin liikkeisiin ja tyypillisiin toistoihin kannattaa kiinnittää huomiota, jotta myös kehon toinen puoli saa yhtäläistä ja monipuolisempaa rasitusta. Stora Enson henkilöstöpäällikkö Saija Hyry kertoi Virehetken kirvoittaneen kovasti keskustelua taukojumpasta ja yleensä sokerista. Hänen mukaansa työntekijät ovat niin kiinni työnteossa ja arjessa, että taukojumppa jää. Työ rytmittyy istumatyöhön, kahvitaukoon istuen ja taas istumatyöhön. Heidän työyhteisössään oli keskusteltu, että kahvitauosta osa käytetään yhteiseen taukojumppaan, jolloin kaikilla tulee jumpattua, porukan voimalla.

Kaikkiaan Virehetkiin osallistuneet pitivät tuokiosta. Opiskelijatkin olivat tyytyväisiä, vaikkei alkuperäinen iso idea toteutunutkaan. Jospa taukojumppaisimme myös koulussa.

****

–Katja Kankaanpää,
lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu

–Minttu Merivirta,
lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu

About admin information