Tutkimustulosten kautta kohti yritysten yhteistyöalustaa

Ajankohtaista , Etusivu slider

Vaasan yliopistossa on Pisku-hankkeen aikana toteutettu tutkimuksia, joiden avulla on kehitetty hankkeen yhteistyöalustaa.

Jukka Risikon pro gradu -tutkielman ”Välittäjäorganisaatiot ja yhteistyöalustat pk-yritysten välisen yhteistyön mahdollistajana” (2017) empiirisessä osiossa toteutettiin yritysyhteistyöhön liittyvä kysely Pisku-hankkeen pk-yrityksille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää yritysten käytännön näkemyksiä yhteistyöstä ja käytössä olevista yhteistyön alustoista. Laadullisen kyselyn tuloksia käytettiin hankkeeseen kuuluvan yhteistyöalustan aksiomaattisessa suunnittelussa.

Kodjovi Lotchin DI-työssä ”DESIGN OF AN INTER-FIRM ELECTRONIC COLLABORATION PLATFORM FOR SMES BASED ON AXIOMATIC DESIGN THEORY” (2019) puolestaan tutkittiin tarpeita, joita pk-yritykset kohtaavat pyrkiessään toimimaan yritysten välisessä yhteistyössä. Tutkimuksen tavoitteena oli myös suunnitella Pisku-hankkeelle prototyyppi yritysten välisestä sähköisestä yhteistyöalustasta niiden liiketoimintaprosessien tukemiseksi.

About admin information