Miksi verkostoitua?

Blogi

Onko joskus tullut mieleen, että hommat eivät etene? Tai että mitä pitäisi tehdä seuraavaksi?

Nämä ovat tuttuja ajatuksia varmaan meille kaikille.

Yksin ja nykyisellä tiimillä pääsemme tiettyyn tuttuun pisteeseen mutta emme juurikaan pidemmälle. Työtuntien lisääminenkään ei auta, jos prosessit ovat samat kuin aiemminkin. Tiedonluonnin teoriat ja mallit neuvovat meitä tarkastelemaan prosessejamme ja oletuksiamme, ettemme kierrä samaa kehää aina uudestaan. Esimerkiksi Nonakan SECI-tiedonluontimalli neuvoo meitä käymään dialogia ja jakamaan kokemuksia. Dialogia varmaan jo käymmekin omalla työpaikalla, mutta nykytilanteesta pidemmälle pääseminen vaatii laajempia verkostoja ja niissä toimimista. Verkosto mahdollistaa laajennetun dialogin, jossa itselle uutta hyödyllistä tietoa voi syntyä kokemuksia jakamalla. Tätä laajennettua dialogia verkostoissa tutkitaan PISKU-hankkeessa.

Verkostot voivat hyödyntää digitaalista teknologiaa, mutta pitää myös muistaa, että teknologia ei poista tai vähennä tiedonluontimallien tärkeyttä. Vanhastaan jo muistamme sen, että digitaalisuus ei huonoa prosessia paranna; eli prosessi ensin ja digitaalisuus sitten. Teknologiaa pitää tietenkin käyttää apuna uuden tiedon luonnissa ja laajennetussa dialogissa verkostoissa.

Kokemusten jakaminen on ihmisten välinen käsite, joka perustuu luottamukseen. Luottamuksen puuttuessa ei dialogikaan oikein maistu. Teknologiat tietenkin tukevat verkostoja ja dialogia, mutta luottamusta kannattaa edelleen rakentaa ja ylläpitää perinteisin keinoin. PISKU-hankkeessa on kyse ihmisistä ja siitä, mitä ihmiset voivat yhdessä oppia ja saavuttaa!

Jussi Kantola

About Jussi Kantola information