Hankkeesta

Pisku – Pienikin iskussa

Aikataulu: 1.2.2017 – 31.8.2019

Koordinoiva taho: Turun ammattikorkeakoulu

Projektipäällikkö: Marcus Penttinen
marcus.penttinen@turkuamk.fi

Projektin osapuolet:

Aalto yliopisto, Vaasan yliopisto, Lapin AMK

Rahoituslähde: ESR 2014-2020


Projektin tavoite

Hankkeen päätavoitteena on mikro-ja pk-yritysten tuottavuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin yhtäaikainen kehittäminen muokkaamalla yhteistoiminnallisesti työn tekemisen tapoja verkostomaiseksi, digitaaliseksi ja yritysten eri henkilöstöryhmien osaamista aktivoivaksi (työn muotoilun sallivaksi) sekä osoittamalla työhyvinvointiin liittyvien tekojen integraation edut yrityksen tuottavuudelle. Työhyvinvointi syntyy työssä ja sen edistäminen on kaikkien harteilla. Osaaminen ei asu vain johtamisessa, vaan koko henkilöstön panos on saatava aikaisempaa paremmin käyttöön.

Omaehtoinen työn muotoilu on uusi näkökulma, joka yhdistää työn hallinnan ja kehittämisen työhyvinvointiin. Työn muotoilun sekä työhyvinvoinnin hyvien käytäntöjen jakamisen lisäksi toimintaa ja yhteistyötä edistävän alustan avulla hanke tukee mukana olevia mikro- ja pk-yrityksiä lisäämään verkostoitumista ja yhteistyötä.

Hankkeen uutuusarvona on tunnistaa ja mallintaa mikro- ja pk-yrityksissä piilossa oleva inhimillinen ja sosiaalinen potentiaali sekä mahdollisuudet ja motivaatio toimintatapojen kehittämiseen yrityksen tuottavuuden lisäämiseksi. Yritykset ovat alttiita toimintaympäristön muutoksille, eikä niillä useinkaan ole resursseja aineettomien voimavarojensa täysimääräiseen hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa tuetaan yritysten työyhteisöjen yhteisten intressien tunnistamista ja hyvien käytäntöjen yhteisöllistä jakamista.

Hankkeessa ovat mukana Turun ammattikorkeakoulu (hankkeen koordinaattori) Varsinais-Suomesta, Lapin ammattikorkeakoulu Lapin alueelta, Vaasan yliopisto Pohjanmaalta ja Aalto-yliopisto Uudeltamaalta. Jokaisen toteuttajan toiminta-alueelta valitaan mukaan mikro- ja pk-yrityksiä (12–13 yritystä/alue), jotka osallistuvat hankkeen konkreettisiin kehittämistoimenpiteisiin. Hankkeeseen osallistuvien yritysten toimialat on valittu siten, että kullakin alueella keskitytään relevanttiin toimialaan.

Tutustu Pienikin iskussa -hankkeen loppujulkaisuun:

Selaa Issuu-palvelussa: Pienikin iskussa – Näkemyksiä mikro- ja pk-yritysten työhyvinvoinnin kehittämiseen työn muotoilun keinoin (2019)
Lataa PDF: Pienikin iskussa – Näkemyksiä mikro- ja pk-yritysten työhyvinvoinnin kehittämiseen työn muotoilun keinoin (2019)

*******

Tämän hankesivuston aktiivinen päivittäminen on päättynyt 31.12.2019.